Archiv rubriky: krematorium

pohlednice sbirka maly format brno skola funcionalismus moderni architektura krematorium hrbitov

Krematorium v Brně

stavba: arch. Ernst Wiesner, 1925–1930 (→ BAM) adresa: Jihlavská 756/1, Brno (→ na mapě) pohlednice: malý formát

pohlednice sbirka maly format brno skola funcionalismus moderni architektura krematorium hrbitov

Krematorium v Brně

stavba: arch. Ernst Wiesner, 1925–1930 (→ BAM) foto: Atelier de Sandalo (?), asi 1933 adresa: Jihlavská 756/1, Brno (→ na mapě) pohlednice: malý formát, vydáno při příležitosti Výstavy…